קלפי כן/לא ומלאך - הקולות המותרים מול הקולות האסורים