קלפי "ואני תפילתי" שורשים וערכים, מסע אל הלב היהודי - מבצע