מפתחות הלב

הפעלה עם קלפי כן/לא מלאך

 
* חשוב על נושא בחייך
 
* בחר קלף "כן" 

 
* בחר קלף "לא" 
 
* קלף ה"כן" הוא הקלף אשר יעזור לך לפתוח את הלב, לפעול בעוצמה, באושר והמלאות  רגשית.
 
* קלף ה"לא" הוא קלף אשר סוקר את הלב, מצמצם פעילות ומבודד.
 
* ראה כיצד שני כוחות אלו פועלים בתוכך ביחס לנושא שבחרת.
 

 
  • בסוף, בחר לך קלף מלאך אשר יעצים ויעביר מסר.