המסע בזמן אל הארץ המובטחת - שני משחקים בקופסה - משחק שהוא מתנה

מחיר: 90 ש"ח
 

משחק 1

משחק 2
        
איורים: מיכל זינגר
גרפיקה: גילה פדובה